EXILE mobile Exile Mobile EXILE mobile EXILE mobile EXILE mobile

全國主要唱片行特典

原創B2尺寸海報

B2 poster

※特典為3種形式通用。
※部分唱片行可能不贈送特典。
※商品及特典數量有限,達到預定張數即結束販賣,請事先周知。